fiili depolama ne demek?

 1. (en)Virtual storage

virtual

 1. Gerçek kuvveti olan
 2. Gerçek olmayan
 3. Fiili
 4. Kuvvet veren
 5. Kuvvette olup eyleme geçmemiş, zımni
 6. Gerçek, asıl, gerçek kuvveti olan, sanal

fiili

 1. Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş).
 2. Edimsel.
 3. (en)Actual.
 4. (en)Factual.
 5. (en)De facto.
 6. (en)Effective.
 7. (en)Real.
 8. (en)De facto eylemsel.
 9. (en)Eylemli.
 10. (en)Edimsel.

fiili bozuk

 1. Ahlakça düşük (kimse).

depolama

 1. Depolamak işi.
 2. Bellek cihazına verinin yerleştirilmesi veya saklanması.
 3. Malın tüketici veya bir başka üreticiye ulaşmasına kadar üretici firmada bulundurulması, depoya yerleştirilmesi ve korunması süreci.
 4. Bk. korunaklama
 5. Ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleriyle katkı maddesi, yan ürünler, gıda ambalajları ve materyallerinin tüketime sunulmadan veya işlemeye tabi tutulmadan önce doğal yapılarını bozmayacak koşullarda tekniğine uygun olarak saklanması.
 6. (en)Storing.
 7. (en)Warehousing.
 8. (en)Cellerage.
 9. (en)Housage.
 10. (en)Modular.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fiilifiili bozukfiili hizmetfiili hizmet zammıfiili ihracatfiili ithalatfiili livatafiili maliyetfiili tecavüzfiili tedavülfiilfiil adıfiil ayrılığıfiil binası lahikalarıfiil bükünüdepolamadepolama aygıtıdepolama cihazidepolama havuzudepolama haznesidepolama ve taşıma sırasında ziyan olan miktardepolamakdepolamamakdepoladepodepo alanidepo belgesidepo edilen menkul kıymet sertifikalarıdepo etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın