operator gene ne demek?

 1. Operatör gen

operatör

 1. Cerrah.
 2. Bazı teknik aletleri işleten kimse.
 3. Bilgisayarı çalıştırıp gerekli uygulamayı yapan kimse, işletmen.
 4. Basılacak metinleri dizgi makinesinde dizen kimse
 5. Bk. işleç
 6. Cerrah
 7. Bk. alıcı yönetmeni
 8. Bk. gösterimci
 9. Bakteri ya da virüs genomunda repressör proteini bağlayan ve yanındaki genin transkripsiyonunu kontrol eden kısa DNA dizisi.
 10. Gen veya gen gruplarının ifadesini kontrol eden bastırıcı proteinle etkileşen DNA'nın bir bölgesi.

operator equation

 1. Operatör denklemi

operator function

 1. Operatör fonksiyonu

gene

 1. Yine.
 2. Pürgatif etkisi olan bitki türleri
 3. (en)Segment of DNA that is involved in producing a polypeptide chain; it can include regions preceding and following the coding DNA as well as introns between the exons; it is considered a unit of heredity; 'genes were formerly called factors'.
 4. (en)The unit of heredity A gene contains hereditary information encoded in the form of DNA and is located at a specific position on a chromosome in a cell's nucleus Genes determine many aspects of anatomy and physiology by controlling the production of proteins Each individual has a unique sequence of genes, or genetic code.
 5. (en)The fundamental physical and functional unit of heredity A gene is an ordered sequence of nucleotides located in a particular position on a particular chromosome that encodes a specific functional product See also: gene expression.
 6. (en)The functional and physical unit of heredity A gene is a sequence of nucleotide bases located in a particular position on a particular chromosome that encodes for a specific RNA molecule or protein.
 7. (en)The segment of DNA on a chromosome that contains the information necessary to make a protein A gene is the unit of biological inheritance.
 8. (en)Again.
 9. (en)The functional and physical unit of heredity passed from parent to offspring Genes are pieces of DNA, and most genes contain the information for making a specific protein.
 10. (en)Still.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

operator equationoperator functionoperator logicoperator manualoperator normoperatoroperator of a canteenoperator of a dairyoperator of a moteloperator of a motorboatoperateoperate inoperate on s.o.operate tooperatedgenegene amdahlgene cloninggene clustergene complexgene degene expressiongene familygene frequencygene fusiongengen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğ
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın