gene frequency ne demek?

 1. Gen frekansı

gen

 1. Geniş.
 2. Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde "kenarlı" anlamıyla kullanılan bir söz.
 3. Bir süre sürülmeyerek boş bırakılmış (tarla)
 4. İçinde bulunduğu hücre veya organizmada özel bir etkisi olan, kuşaktan kuşağa ve hücreden hücreye geçen kalıtımsal öge
 5. Kalıtlık
 6. Kalıtsal materyalin tek bir birimini oluşturan kalıtım faktörü.
 7. Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi. Kalıtsal karakterler ana babadan oğul dölegenlerle taşınır. Tek birgen belirli bir DNA uzunluğunda (bazı virüslerde RNA) olur.genler protein sentezini yönetir, kendilerini eşler ve RNA tiplerinin sentezini yaparlar. Polipeptit zincirinin sentezini yöneten fonksiyonelgen bir sistrondur.
 8. Dna üzerinde belirli bir baz dizisi uzunluğundan meydana gelmiş, bir polipeptit zincirinin veya bir RNA zincirinin üretiminden sorumlu ve bu sentezleri düzenleyen bir regülatör ve bir operatör bölge içeren DNA parçası.
 9. Kromozomlarda bulunan ve kalıtsal karakterlerin bir dölden diğer döle taşınması, karakterlerin gelişmesi ve tayiniyle ilgili olan kalıtım faktörleri.
 10. DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.

gene

 1. Yine.
 2. Pürgatif etkisi olan bitki türleri
 3. (en)Segment of DNA that is involved in producing a polypeptide chain; it can include regions preceding and following the coding DNA as well as introns between the exons; it is considered a unit of heredity; 'genes were formerly called factors'.
 4. (en)The unit of heredity A gene contains hereditary information encoded in the form of DNA and is located at a specific position on a chromosome in a cell's nucleus Genes determine many aspects of anatomy and physiology by controlling the production of proteins Each individual has a unique sequence of genes, or genetic code.
 5. (en)The fundamental physical and functional unit of heredity A gene is an ordered sequence of nucleotides located in a particular position on a particular chromosome that encodes a specific functional product See also: gene expression.
 6. (en)The functional and physical unit of heredity A gene is a sequence of nucleotide bases located in a particular position on a particular chromosome that encodes for a specific RNA molecule or protein.
 7. (en)The segment of DNA on a chromosome that contains the information necessary to make a protein A gene is the unit of biological inheritance.
 8. (en)Again.
 9. (en)The functional and physical unit of heredity passed from parent to offspring Genes are pieces of DNA, and most genes contain the information for making a specific protein.
 10. (en)Still.

gene amdahl

 1. Gene Amdahl, Gene Myron Amdahl (1922 doğumlu), Amerika Birleşik Devletleri bilgisayar mimarı, Amdahl şirketi'ni kuran eski IBM mühendisi

frequency

 1. Bir ses dalgasında bir saniyede salınan dalga boyu sayısına karşılık gelen ve sesin perdesini belirleyen sayısal değer.
 2. Sıklık, sık sık olma, frekans, titreşim sıklığı
 3. Sık sık vuku bulma, çok tekerrür etme
 4. Belirli bir zaman içinde tekerrür etme sayısı
 5. Frekans

Türetilmiş Kelimeler (bis)

genegene amdahlgene cloninggene clustergene complexgene degene expressiongene familygene fusiongene hackmangengen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğfrequencyfrequency agilityfrequency aliasing distortionfrequency assignmentfrequency bandfrequency bandsfrequency changerfrequency comparisonfrequency conditionfrequency converterfrequencefrequancy meter
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın