ocağı batmak ne demek?

 1. Yuvası yıkılmak veya soyu tükenmek.

ocağı kör kalmak

 1. Soyu tükenmek, çocuğu bulunmamak.

ocağı sönmek

 1. Aile dağılmak, yok olmak, çoluk çocuk yok olmak: “Aşk tuzakları birçok ocakların sönmesine sebep olmuştur.” -F. R. Atay.

batmak

 1. Kirlenmek.
 2. Saplanmak
 3. Tedirgin etmemesi gereken şeyler tedirgin etmek.
 4. Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak
 5. Yok olmak.
 6. Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek
 7. Dünyanın dönüşü dolayısıyla güneş, ay ve yıldız ufkun altına inmek
 8. İflas etmek.
 9. Bir gökcisminin gözerimi altına inmesi eylemi.
 10. (en)Set.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ocağı kör kalmakocağı sönmekocağı tütmekocağın demir ayaklığıocağına düşmekocağını yeşertmekocağa çıkmaocagin ortasibatmakbatmabatma acısı duymakbatma demetibatmamakbatbat an eyelidbat aroundbat best available tecnologybat boy
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın