ocağı kör kalmak ne demek?

 1. Soyu tükenmek, çocuğu bulunmamak.

ocağı batmak

 1. Yuvası yıkılmak veya soyu tükenmek.

ocağı sönmek

 1. Aile dağılmak, yok olmak, çoluk çocuk yok olmak

kör

 1. Görme engelli
 2. Keskinliği yeterli olmayan.
 3. Az aydınlık veren
 4. Kötü
 5. Arkası tıkalı olan veya işlek olmayan.
 6. Olguları sezme ve kavrama yetisi, dikkati olmayan.
 7. Duyarlığını yitirmiş
 8. Bk. sürme.
 9. Kör bıçak işe yaramaz ama insanın elini keser; iş bilmeyen kadın da çok konuşmaktan başka bir şey yapmaz.
 10. Hiç görmeyen ya da bütün düzeltmelere karşın iki gözündeki görme gücü, onda birden aşağı olan, bu nedenle eğitim ve öğretim etkinliklerinde görme gücünden yararlanamayan kimse.

kalmak

 1. Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
 2. Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak
 3. Konaklamak, konmak
 4. Oturmak, yaşamak, eğleşmek
 5. Hayatını sürdürmek, yaşamak.
 6. Varlığını korumak, sürdürmek
 7. Oyalanmak, vakit geçirmek
 8. Sınıf geçmemek.
 9. 1) yapılması düşünülmüş olduğu hâlde yapılmamak; 2) kararı bağlandığı hâlde uygulanmamak.
 10. (en)Stay.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ocağı batmakocağı sönmekocağı tütmekocağın demir ayaklığıocağına düşmekocağını yeşertmekocağa çıkmakörkör ağkör ağaçkör alankör allaha nasıl bakarsa allah da köre öyle bakarkör bacakör bağırsakkör bağırsak genişlemesi ve dönmesikör bağırsak yangısıkör boğazköbürgeköçeköçekköçek havasıköçekçe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın