noktalama işareti ne demek?

 1. Noktalama işaretleri.
 2. Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırt etmeye yarayan işaretlerden her biri.
 3. (en)Punctuation mark.

noktalama

 1. Noktalamak işi.
 2. Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü.
 3. Yazının daha iyi anlaşılması için, belirli işaretlerin gereken yerlerde kullanılması: "." Nokta, "," virgül, ";" noktalı virgül, ":" iki nokta, "..." sıra noktalar, "!" ünlem işareti, "?" soru işareti, "-" çizgi (kısa, uzun) işareti, ("") tırnak işareti, ( ) ayraç, "[ ]" köşeli ayraç ,"§" çengel (paragraf) işareti vb.
 4. Bir filmin çekim, görünçlük, ayrım, bölüm gibi çeşitli bölünmelerini birbirinden ayırmada kullanılan yöntemlerin tümü. (Bunların başlıcaları kesme, zincirleme, kararma-açılma, silinme, silinmeli kararma ve açılma, noktalı kararma ve açılma, yıldırım geçişidir).
 5. (en)Pointing.
 6. (en)Punctuation.
 7. (al)Filmische Zeichensetzung, Übergang, Szenenübergang
 8. (fr)Ponctuation

noktalama işaretleri

 1. Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, parantez vb. işaretler.
 2. (en)Punctuation marks.

noktalama işaretlerini koymak

 1. (en)Punctuate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

noktalama işaretlerinoktalama işaretlerini koymaknoktalama imlerinoktalamanoktalamaknoktalamamaknoktalanoktalnoktanokta apartmannokta atışınokta bagnokta boyutuişareti aliyeişareti görmedim.işareti olmakişaretini taşımakişaretişaret algılamaişaret ateşiişaret bilimiişaret bitiişarişaratişaratül icazişaişaaişaatişaatı kazibaneişab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın