noktala ne demek?

  1. (en)Point, dot, spot, speck, full stop, stop, full point, post, fleck, macula, particular, period, speckle, tittle.

noktalama

  1. Noktalamak işi.
  2. Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü.
  3. Yazının daha iyi anlaşılması için, belirli işaretlerin gereken yerlerde kullanılması: "." Nokta, "," virgül, ";" noktalı virgül, ":" iki nokta, "..." sıra noktalar, "!" ünlem işareti, "?" soru işareti, "-" çizgi (kısa, uzun) işareti, ("") tırnak işareti, ( ) ayraç, "[ ]" köşeli ayraç ,"§" çengel (paragraf) işareti vb.
  4. Bir filmin çekim, görünçlük, ayrım, bölüm gibi çeşitli bölünmelerini birbirinden ayırmada kullanılan yöntemlerin tümü. (Bunların başlıcaları kesme, zincirleme, kararma-açılma, silinme, silinmeli kararma ve açılma, noktalı kararma ve açılma, yıldırım geçişidir).
  5. (en)Pointing.
  6. (en)Punctuation.
  7. (al)Filmische Zeichensetzung, Übergang, Szenenübergang
  8. (fr)Ponctuation

noktalama imleri

  1. Tümce ya da yantümcedeki türlü öğeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru imi, ünlem imi, ayraç vb. imler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

noktalamanoktalama imlerinoktalama işaretinoktalama işaretlerinoktalama işaretlerini koymaknoktalamaknoktalamamaknoktalanmanoktalanmaknoktalar arası iletişim kuralınoktalnoktanokta apartmannokta atışınokta bagnokta boyutu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın