noktal ne demek?

  1. Formülü C10H13BrN2O3, mol kütlesi 189 g, e.n. 178

noktala

  1. (en)Point, dot, spot, speck, full stop, stop, full point, post, fleck, macula, particular, period, speckle, tittle.

noktalama

  1. Noktalamak işi.
  2. Bir filmin çekim, sahne, ayrım, bölüm vb. parçalarını birbirinden ayırmakta kullanılan işlemlerin bütünü.
  3. Yazının daha iyi anlaşılması için, belirli işaretlerin gereken yerlerde kullanılması: "." Nokta, "," virgül, ";" noktalı virgül, ":" iki nokta, "..." sıra noktalar, "!" ünlem işareti, "?" soru işareti, "-" çizgi (kısa, uzun) işareti, ("") tırnak işareti, ( ) ayraç, "[ ]" köşeli ayraç ,"§" çengel (paragraf) işareti vb.
  4. Bir filmin çekim, görünçlük, ayrım, bölüm gibi çeşitli bölünmelerini birbirinden ayırmada kullanılan yöntemlerin tümü. (Bunların başlıcaları kesme, zincirleme, kararma-açılma, silinme, silinmeli kararma ve açılma, noktalı kararma ve açılma, yıldırım geçişidir).
  5. (en)Pointing.
  6. (en)Punctuation.
  7. (al)Filmische Zeichensetzung, Übergang, Szenenübergang
  8. (fr)Ponctuation

Türetilmiş Kelimeler (bis)

noktalanoktalamanoktalama imlerinoktalama işaretinoktalama işaretlerinoktalama işaretlerini koymaknoktalamaknoktalamamaknoktalanmanoktalanmaknoktanokta apartmannokta atışınokta bagnokta boyutu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın