nisan bir ne demek?

 1. Nisanın birinci gününde yapılan aldatma ve şaka.
 2. (en)All Fool's Day.

nisan bir şakası

 1. Nisan bir.

nisan balığı

 1. Nisan bir.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nisan bir şakasınisan balığınisan 1nisan 1 şakası yapılan kimsenisan 1 şakası yapmaknisannisan dairesinisan noktasinisan yağmurunisan yağmuru altın araba, gümüş tekerleknisanisa suresinisabnisabı ekseriyetnisacetbirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın