nazar salmak ne demek?

 1. Uzun bir şekilde, alabildiğine bakmak.
 2. Bakmak.

nazar boncuğu

 1. Nazar değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu.
 2. Eşi benzeri olmayan, tek.
 3. (en)Blue bead (worn to avert the evil eye.

nazar çövdürmek

 1. Bir kimseye nazar değdirmek.

salmak

 1. Bağımlılığına, tutukluluğuna veya baskı altındaki durumuna son vererek serbest kılmak, bırakmak, koyuvermek
 2. İvedilikle yollamak, hemen göndermek
 3. Koymak, katmak
 4. Sürmek
 5. Uğratmak.
 6. Vergi yüklemek.
 7. Üzerine yürütmek.
 8. Saldırmak
 9. (Özdek, öğecik vb.) Işın, erke, tanecik demetleri verip göndermek.
 10. (en)Release.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nazar boncuğunazar çövdürmeknazar değdirmeknazar değmeknazar tedavisinazarnazara gelmeknazarannazarbaznazardan korunmanazadnazafetnazahnazaifnazairsalmaksalmasalma çizgilerisalma çuhadarısalma gezmeksalma mecrasalmsalsal ammoniacsal balıkçılığısal ile taşımaksal kullanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın