salmak ne demek?

 1. Bağımlılığına, tutukluluğuna veya baskı altındaki durumuna son vererek serbest kılmak, bırakmak, koyuvermek

  Derhâl kapının zincirini salıvererek kanadı arkasına kadar açtı.

  E. E. Talu
 2. İvedilikle yollamak, hemen göndermek

  Bununla beraber peşine adam salmak gerekir.

  A. Gündüz
 3. Koymak, katmak

  Halk ruhunun benliğinizde yeniden uyanıp hararetini gönlünüze saldığını duyarsınız.

  R. H. Karay
 4. Sürmek

  Bunun içindir ki dal budak saldı, yemiş vermeye başladı.

  R. E. Ünaydın
 5. Uğratmak.
 6. Vergi yüklemek.
 7. Üzerine yürütmek.
 8. Saldırmak

  Aç kurt, yılana da salar, taşa da! dedi.

  M. Ş. Esendal
 9. (Özdek, öğecik vb.) Işın, erke, tanecik demetleri verip göndermek.
 10. (en)Release.
 11. (en)Let out.
 12. (en)Let off.
 13. (en)Unbind.
 14. (en)Secrete.
 15. (en)To set free.
 16. (en)To send.
 17. (en)Send forth.
 18. (en)To let go.
 19. (en)To loose.
 20. (en)To release.
 21. (en)To emit.
 22. (en)To add.
 23. (en)To put.
 24. (en)To set sb / sth free.
 25. (en)To let sb / sth go.
 26. (en)To put out.
 27. (en)To put forth loose on.
 28. (en)To lower sth into.
 29. (en)Emit.
 30. (en)Unleash.
 31. (fr)Émettre

salma

 1. Salmak işi.
 2. Pirinçle pişirilen bir tür yemek.
 3. Genellikle köylerde işlerin görülmesi için ihtiyar heyetinin kararıyla her evden toplanması gereken para.
 4. Bazı köylü giysilerinde kolun yeninden sarkan kumaş parçası.
 5. Kuşların üretilmesine ayrılan oda.
 6. Başıboş gezen (hayvan).
 7. Sürekli akan (su).
 8. Osmanlı devletinde kol gezen kolluk eri.
 9. Bir telin tınlaması devam ederken tele ikinci kez vurulmaksızın, parmaklar aynı tel üzerinde iki perdeye birden basılı konumda iken üst perdedeki parmağın aniden kaldırılması yoluyla ikinci bir ses elde edilmesi yöntemi.
 10. Köy gelirlerinin, köyün zorunlu işlerini ve köydeki aylıklı görevlilerin aylıklarını karşılamaya yetmediği durumlarda, 20 lirayı geçmemek üzere her aileden alınan bir tür yerel vergi.

salma çizgileri

 1. Işınım yapan bir gaz küresi ya da katı cismin tayfından görülen parlak çizgiler.
 2. (en)Emission line.
 3. (fr)Raie d'émission

Türetilmiş Kelimeler (bis)

salmasalma çizgilerisalma çuhadarısalma gezmeksalma mecrasalmsalsal ammoniacsal balıkçılığısal ile taşımaksal kullanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın