nazara gelmek ne demek?

 1. Bir kimseye kıskançlık ya da hayranlıkla bakmaktan dolayı göz değmesi.

  Nazara gelmemek için kendi kendine okuyup üflüyor, nerede tahta görürse tak tak vuruyor.

  H. Taner
 2. Nazar değmek.

nazaran

 1. Göre, oranla, kıyasla
 2. Nisbeten, nisbetle kıyaslıyarak.
 3. (en)Compared to.
 4. (en)In comparison to.
 5. (en)According to.
 6. (en)In sb's opinion.
 7. (en)As per.
 8. (en)Considering.
 9. (en)In consideration.
 10. (en)With regard to.

nazar

 1. Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke, hatta cansız nesnelere de zarar veren, bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç, göz.
 2. Bakış, bakma, göz atma
 3. Bk. gözdeğme
 4. Belli kimselerde bulunduğuna inanılan; insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke, hatta cansız nesnelere de zarar veren; bakışla dışarı fırlayan çarpıcı ve öldürücü güç.
 5. Bakma, göz atma.
 6. Düşünme.
 7. Göz değme.
 8. İtibar, saygı.
 9. (Nazaret) Altın.
 10. (en)Look.

gelmek

 1. Getirmek
 2. Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak
 3. Geriye dönmek
 4. Oturmaya, ziyarete gitmek.
 5. İsabet etmek.
 6. Varmak, ulaşmak.
 7. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek.
 8. Ortaya çıkmak, doğmak.
 9. Belli bir süre dolmak
 10. (en)Put in.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nazarannazarnazar boncuğunazar çövdürmeknazar değdirmeknazar değmeknazadnazafetnazahnazaifnazairnaznaz etmekgelmekgelmegelme açısıgelmesi icap edengelmesini emretmekgelgel castinggel demesi kolay ama git demesi güçtürgel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eylemegel electrophoresis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın