mutual agreement ne demek?

 1. İtilaf
 2. Karşılıklı anlaşma
 3. Ortak anlaşma

itilaf

 1. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma.
 2. Yem yeme. (Osmanlıca'da yazılışı: i'tilaf)
 3. Anlaşmak. Görüşmek. Uyuşmak. Muvafakat.
 4. (en)Mutual agreement anlaşma.
 5. (en)Uyuşma.
 6. (en)Accord.
 7. (en)Mutual agreement.
 8. (en)Entente.

mutual

 1. İki taraflı
 2. Karşılıklı
 3. Ortak, müşterek

mutual acquaintance

 1. Tanışıklık

agreement

 1. Anlaşma
 2. Kontrat
 3. Sözleşme
 4. Uyma aynı fikirde olma, kabul etme, razı olma
 5. Uzlaşma
 6. Uyuşma
 7. Muvafakat, ittifak, karar
 8. Mukavele, itilâf
 9. Mukavelename, bağıt
 10. Antlaşma, pakt

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mutualmutual acquaintancemutual actionmutual affectionmutual affinitymutual affraymutual aidmutual aid contributionmutual assentmutual assistancemutumutmutamuta nikahımutaassıbmutaassıbaneagreementagreement memorandumagreement of commercial mortgageagreement on the european economic areaagreement on the gaza strip and the jericho areaagreement to sellagreement typeagreeagree onagree stronglyagree to differagree together
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın