agree to differ ne demek?

 1. Ayrı şeyler düşünebilmek, aynı fikirde olmamaya razı olmak, karşıt görüşte olmaya razı olmak

agree together

 1. Birlikte razı olmak, birlikte kabul etmek

agree

 1. Hemfikir olmak
 2. Birleşmek, kabul etmek
 3. Razı olmak, anlaşmak
 4. Kararlaştırmak
 5. Uymak
 6. Muvafakat etmek kabul etmek
 7. Anlaşmak
 8. Razı olmak
 9. Uyuşmak
 10. Aynı fikirde olmak

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

differ

 1. Farklı düşünmek
 2. Anlaşamamak
 3. Değişiklik göstermek
 4. Ayrıcalık göstermek
 5. Benzememek, farklı olmak
 6. Ters düşmek
 7. Aynı fikirde olmamak
 8. Kavga etmek, bozuşmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

agree togetheragreeagree onagree stronglyagree uponagree withagreeabilityagreeableagreeable toagreeable validagrebagrebül garaibagraagrafagraf çıkarma pensiagraf uygulama pensiagrafajtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın