mutual affection ne demek?

 1. Karşılıklı etki

karşılıklı

 1. İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil.
 2. Birbirine karşı bulunan
 3. Birbirlerine karşılık olarak
 4. Birbiriyle ilgili olarak.
 5. Eşitlik gibi her iki yönde geçerli olan (bağlantı). (Ör. a b ye eşitse b de a ya eşittir.)
 6. Koşullu önermelerde koşulun sonuç, sonucun koşul olmasıyle kurulan (önerme). (Ör. Bir üçgen eşkenarsa üç açısı birbirine eşittir; bir üçgenin üç açısı birbirine eşitse o üçgen eşkenardır.)
 7. Kaplamları aynı olan (kavramlar). (Ör. eşkenarlı üçgen-eşaçılı üçgen.) bk. eşgeçerli, eşdeğerli
 8. (en)Reciprocating.
 9. (en)Opposing.
 10. (en)Opposed.

mutual affinity

 1. Karşılıklı ilişki

mutual affray

 1. Düello

affection

 1. Duygulanım
 2. Hastalık hali
 3. Sevgi, muhabbet
 4. Etkileme , tesir etme, teessür
 5. Hastalık
 6. Düşkünlük, meyil, eğilim, şefkat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mutual affinitymutual affraymutualmutual acquaintancemutual actionmutual agreementmutual aidmutual aid contributionmutual assentmutual assistancemutumutmutamuta nikahımutaassıbmutaassıbaneaffectionaffectionalaffectionateaffectionate with tender emotionaffectionatelyaffectionately known asaffectionately yoursaffectionlessaffectionsaffectinateaffectingaffectinglyaffectaffect an accentaffect ignoranceaffect stupidityaffect the health
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın