mekad ne demek?

 1. Yakın olmak, yakınlık.

yakın

 1. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.
 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan.
 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan
 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
 6. Uzak olmayan yer.
 7. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
 8. Bk. kesinlik
 9. Merkezin veya gövdenin yakınında yerleşik olan
 10. Bkz. proksimal

mekadir

 1. (Bak: Makadir)

meka

 1. (C: Emka) Tilki, tavşan ve bunlara benzer hayvanlar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mekadirmekamekabirmekahilmekaidmekmek amacıylamek içinmek üzeremek yerine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın