mekane ne demek?

  1. Antik Yunan tiyatrosunda skene'nin sol yanına konulan küçük, ilkel bir vinç; bu vinçle Tanrılar indirilip çıkarılırdı. bk. deus ex machine.Dgr.: Yun. mechane
  2. (C: Emkine-Emakin) Kudret, kuvvet, güç. (Osmanlıca'da yazılışı: mekâne)

mekanen

  1. Mahal ve yer bakımından. (Osmanlıca'da yazılışı: mekânen)

mekanet

  1. Ağır başlılık. (Osmanlıca'da yazılışı: mekânet)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mekanenmekanetmekanmekan akustiğimekan bünyesimekan gruplarımekan idraki testlerimekamekabirmekadmekadirmekahilmekmek amacıylamek içinmek üzeremek yerine
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın