mürekkebin soğurma özelliği ne demek?

 1. Kızılaltı alanda (700 -1100 nanometre arası) yapılan fiziki ve optik incelemede mürekkebin üzerine düşen ışığı soğurması (içine çekmesi), geri yansıtmaması.

mürekkeb

 1. (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış.

mürekkebat

 1. Mürekkepler. Bir kaç cisimden, elemandan yapılmış olan. (Osmanlıca'da yazılışı: mürekkebât)

soğurma

 1. Soğurmak işi.
 2. Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı.
 3. Katı veya sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi, absorbe.
 4. Emme, içine alma.
 5. Ses dalgası bir yüzeye çarptığında, erkenin bir bölümünün bu yüzeyce tutulması.
 6. Işığın bazı özdeklerden geçerken, ışığı oluşturan bazı renklerin bu özdekçe tutulması
 7. Süngerimsi bir özdeğin kimi özdecikleri tutması olayı.
 8. Emilim.
 9. (en)Absorption.
 10. (en)Light absorption,.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mürekkebmürekkebatmürekkepmürekkep akıtmakmürekkep balığısoğurmasoğurma bandısoğurma cihazısoğurma çizgilerisoğurma gücüsoğurma katsayısısoğurma kurallarısoğurma spektrumusoğurma süzgeçlerisoğurmaksoğursoğurgansoğurganlıksoğubilimsoğucasoğuga karşı hassassoğuğa dayanıklı flüorışıl lambasoğuğa dayanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın