mülk i yemın ne demek?

 1. Bk. köle

köle

 1. Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir, abd.
 2. Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.
 3. Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse.
 4. Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan ya da başkasından satın alınan erkeklere verilen ad.
 5. Bir mal gibi alınıp satılan, kişisel hakları bulunmayan ve kendi tükettiğinden daha fazlasını üreterek artık ürün yaratan kişi.
 6. T. Bütün tarihi devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (İslamiyet köleliği en adil usullerle kaldırmağa çalışmış ve Resul-i Ekrem (A.S.M.), insanları kölelikten kurtarmayı ibadet olarak ilan etmiştir.)
 7. (en)Bondswoman, bondwoman.
 8. (en)Servile.
 9. (en)Slave.
 10. (en)Bondsman.

mülk

 1. Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz mal.
 2. Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı.
 3. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke.
 4. (Kuran'daki anlamı) Peygamberlik, kudret, yönetme gücü, zafer, egemenlik, ilim, servet, itibar, akıl, sağlık gibi her türlü maddi ve manevi imkan. "Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın." (Ali İmran: 26).
 5. Özgülük.
 6. Bk. durağan değer
 7. Bk. yurtluk
 8. Bk. özelge
 9. Mal. Yer. Bina.
 10. (en)Possessions.

mülk mesken

 1. Bk. iyelik konut

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

yem

 1. Hayvan yiyeceği.
 2. Kuş ve balık tutmak için tuzağa bırakılan, oltaya takılan yiyecek veya yiyecek görüntüsündeki nesne
 3. Ağızotu.
 4. Birini aldatabilmek için hazırlanmış düzen, kullanılan kimse veya şey.
 5. Hayvanlar tarafından tüketilen ve hayvanların yaşama ve verim gereksinimlerini enerji ve/veya besin maddeleri yönünden karşılamak amacıyla belli sınır ve koşullarda yedirildiği zaman sağlığına zararlı olmayan, yararlanılabilir durumdaki organik ve/veya inorganik besin maddelerinin bir veya birkaçını kapsayan, bitkisel veya hayvansal kökenli veya doğada serbest olarak bulunan maddeler.
 6. Yapısında organik ve inorganik besin maddelerini bulunduran, belli oranlarda verildiğinde yetiştirciliği yapılan canlının sağlık, gelişme, üreme, verim gibi özellikleri üzerinde olumlu etki yapan maddeler.
 7. Balıkları cezbetmek için olta iğnesine takılan veya tuzak ağlar içine konulan, sinek, canlı yem, yem solucanı gibi gerçek veya yapay balık yemleri.
 8. (en)Feed.
 9. (en)Bait.
 10. (en)Draw.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mülkmülk meskenmülk sahibimülk suresimülk timarmülk vergisimülkdarmülkenmülketmülketi osmaniyemülmülamülaabemülaanemülabeseii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın