live and let live ne demek?

 1. Yaşa

yaşa

 1. Hoşnutluk, sevinç vb. duyguları anlatmak için söylenen bir söz, yaşasın
 2. (en)Hurray!.
 3. (en)Hooray!.
 4. (en)Live and let live.
 5. (en)Whoopee.

live and learn

 1. YaşŸayarak öğŸrenmek, deneyimle öğŸrenmek; hatlarından öğŸrenmek

live

 1. Canlı, naklen
 2. Hayat dolu
 3. Yaşamak
 4. Oturmak, ikamet etmek
 5. Geçinmek, ömür sürmek
 6. Canlı, diri, zinde, hayat dolu
 7. Hayata ait, yaşayanlara ait
 8. Beslenmek
 9. Geçirmek, sürmek live a double life iki yüzlü hayat yaşamak
 10. Sağ olmak, hayatta olmak

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

let

 1. Bk. lineer enerji transferi
 2. Dayak, kötek.
 3. Atmak.
 4. (en)Rented room or apartment (British); obstacle, hindrance; play which is invalid and must be repeated (in tennis and other net games).
 5. Bırak olsun!, bırak yapsın!
 6. Bırakmak, izin vermek, meydan vermek, ses çıkarmamak, kiraya vermek, vermek, ihale etmek, kiraya verilmek, dirmek, dürmek
 7. Sonek -cik, küçültme ifade eder: kinglet kralcık.
 8. (let, letting) izin vermek, müsaade etmek
 9. By, through, in ile geçmesine, gitmesine veya gelmesine müsaade etmek
 10. Kontrata bağlamak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

live and learnlivelive a dogs lifelive a double lifelive a healthy lifelive a lielive a life of pleasurelive an obscure lifelive axlelive beyond ones incomelivlivalivabilitylivablelivable inandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın