live an obscure life ne demek?

 1. Gözlerden uzak bir hayat yaşamak, bilinmeyen bir hayat sürmek

live

 1. Canlı, naklen
 2. Hayat dolu
 3. Yaşamak
 4. Oturmak, ikamet etmek
 5. Geçinmek, ömür sürmek
 6. Canlı, diri, zinde, hayat dolu
 7. Hayata ait, yaşayanlara ait
 8. Beslenmek
 9. Geçirmek, sürmek live a double life iki yüzlü hayat yaşamak
 10. Sağ olmak, hayatta olmak

live a dogs life

 1. Başı dertten kurtulmamak, köpek gibi sürünmek

an

 1. Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza
 2. İki tarla arasındaki sınır.
 3. Zihin.
 4. Bilincin, irade ve heyecan karışmadan, algılama ve düşünme kısmı.
 5. Güzellik çekimi, alım.
 6. (en)An associate degree in nursing.
 7. (en)Access Network.
 8. (en)After Newton The period of time that has elapsed since the cancellation of the Newton Generally agreed to be any point after February 27th, 1998 AN is also an abbreviation for the Action Names software package See also BN and DN Source: NTLK.
 9. (en)Active Network.
 10. (en)Data Analysis Software of CTAS.

obscure

 1. Karartmak, karanlık yapmak, belirsizleştirmek, gizlemek, örtbas etmek, saklamak
 2. Çapraşık, anlaşılması güç
 3. Belirsiz, gösterişsiz, tanınmamış
 4. Bulutlu, karanlık
 5. Karartmak, karanlık yapmak
 6. Örtmek, gözden saklamak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

livelive a dogs lifelive a double lifelive a healthy lifelive a lielive a life of pleasurelive and learnlive and let livelive axlelive beyond ones incomelivlivalivabilitylivablelivable inanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute mustan abyssinianan access fieldan accidental encounteran accomplished factan accomplished liaraa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın