life and limb ne demek?

 1. Ruh ve beden

ruh

 1. Dinlerin ve ruhçu felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin.
 2. En önemli nokta, öz
 3. Esans
 4. Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf kimse
 5. Canlılık, duygu
 6. Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.
 7. Insanın maddi olmayan(görünmeyen) tarafı veya özü
 8. Bk. tin
 9. Yanak, yüz, çehre.
 10. Dinlerin ve birtakım ikici felsefe öğretilerinin bedenden ayrı ve ölümsüz bir yaşamı olduğunu ileri sürdükleri varlık.

life and death

 1. Ölüm kalım

life annuity

 1. Ömür boyu yıllık gelir, yaşam boyu gelir

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

limb

 1. Uzuv, kol, bacak, kanat, şube, bent, yaramaz çocuk
 2. Kol ve bacak gibi vücuda eklemle bağlı uzuv
 3. Ağacın büyük dalı
 4. Herhangi bir şeyin kol veya dalı
 5. Başka bir şeyin kısmı veya vasıtası sayılan kimse veya şey.limb from limb tamamen (parçalanmış)
 6. Yuvarlak bir sathın kenarı
 7. Açıları ölçmeye mahsus aletin derece işaretleri olan kenarı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

life and deathlife annuitylife assurancelifelife beltlife benzerlife bloodlife buoylife companionlife cycleliflif biçimindelif çapılif kabağılif kabağından banyo lifiandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın