eşlek konsayıları ne demek?

 1. Gökküresi üzerindeki bir yıldizın yerini belirtmek için kullanılan bir konsayı dizgesi. Gök eşleği temel düzlem olarak alınır.
 2. (en)Equatorial coordinates.
 3. (fr)Coordonnées équatoriales

eşlek

 1. Ekvator.
 2. Yeryuvarı özeğinden, yer eksenine dik geçen düzlemin yeryuvarı ile arakesiti olan ve yeri iki eşit yarımyuvara bölen çember.
 3. (en)Equator.
 4. (fr)Équateur

eşlek iklimi

 1. Eşlek'in iki yanında, yaklaşık 10° kuzey ve 10° güney paralelleri arasında kalan, bütün yıl sıcak ve sürekli yağışlı iklim türü.
 2. (en)Equatorial climate.
 3. (fr)Climat équatorial

konsayı

 1. Eksenlere ve bir köken noktasına göre, noktaların uzaydaki yerlerini belirten sayılar takımı içinden bir sayı.
 2. (en)Coordinate.
 3. (fr)Coordonnée

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşlekeşlek iklimieşlek yarıçapıeşlekseleşleksel alçak basınçeşleksel durgunluk alanıeşleksel yağmur ormanıeşleçeş açıeş açılareş açılıeş adlıkonsayıkonsayı dizgesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın