eşlek iklimi ne demek?

  1. Eşlek'in iki yanında, yaklaşık 10° kuzey ve 10° güney paralelleri arasında kalan, bütün yıl sıcak ve sürekli yağışlı iklim türü.
  2. (en)Equatorial climate.
  3. (fr)Climat équatorial

eşlek konsayıları

  1. Gökküresi üzerindeki bir yıldizın yerini belirtmek için kullanılan bir konsayı dizgesi. Gök eşleği temel düzlem olarak alınır.
  2. (en)Equatorial coordinates.
  3. (fr)Coordonnées équatoriales

eşlek yarıçapı

  1. Yer eşleği üzerinde bir noktanın Yer merkezine uzaklığı.
  2. (en)Equatorial radius.
  3. (fr)Rayon équatorial

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşlek konsayılarıeşlek yarıçapıeşlekeşlekseleşleksel alçak basınçeşleksel durgunluk alanıeşleksel yağmur ormanıeşleçeş açıeş açılareş açılıeş adlıiklimiklim bilimciiklim bilimiiklim bölgeleriiklim bölgesiikliliklabiklaliklıl i şemsıiklıl i şimalı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın