veyis ne demek?

Kökeni: Arapça

  1. Yoksulluk, muhtaçlık.

veya

  1. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, ya da, yahut
  2. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz.

veya alay keman

  1. (en)Fiddle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

veyaveya alay kemanveyahutveyleveysel
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın