komik kimse ne demek?

 1. (en)Comedian.

komik artist

 1. Bk. güldürü oyuncusu

komik biçimde

 1. (en)Comically.

kimse

 1. Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
 2. Olumsuz cümlelerde kişi
 3. (en)Person.
 4. (en)Soul.
 5. (en)Thing.
 6. (en)Wallah.
 7. (en)Wight.
 8. (en)Somebody.
 9. (en)Anybody.
 10. (en)Anyone.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

komik artistkomik biçimdekomik bulmakkomik danskomik derecede hassaslıkkomikkomik filmkomik hatakomik i şehirkomik ihtiyar bunakkomikomiakomidinkomiforakomiğine gitmekkimsekimse duymasınkimse ile görüştürülmemekkimse kendi memleketinde peygamber olmazkimse yoğurdum ekşi demezkimsecikkimseciklerkimseden geri kalmamakkimselerkimsenin ahı kimsede kalmazkimsakimkim bileşik olmayankim bilirkim bulduysa onundurkim çift dekompozisyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın