kimsecik ne demek?

 1. Hiç kimse

  Saat ona doğru Süleymaniye'nin avlusuna vardığım zaman kimsecik yoktu.

  S. F. Abasıyanık
 2. (en)Not a soul, not a single soul.

hiç

 1. Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştiren bir söz.
 2. Soru cümlelerinde belirsiz bir zamanı anlatan bir söz.
 3. Bir soruya açık bir cevap verilmek istenmediğinde cevap cümlesinin başına getirilen bir söz.
 4. Boş, değersiz, önemsiz olan şey veya kimse.
 5. F.Değersiz, kıymetsiz. Yok olan, yok denecek kadar az olan.
 6. (en)Nothing.
 7. (en)Not a whit.
 8. (en)At all.
 9. (en)Not a dreg.
 10. (en)Not an iota.

kimsecikler

 1. (en)Soul: not a soul.

kimse

 1. Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
 2. Olumsuz cümlelerde kişi
 3. (en)Person.
 4. (en)Soul.
 5. (en)Thing.
 6. (en)Wallah.
 7. (en)Wight.
 8. (en)Somebody.
 9. (en)Anybody.
 10. (en)Anyone.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kimseciklerkimsekimse duymasınkimse ile görüştürülmemekkimse kendi memleketinde peygamber olmazkimse yoğurdum ekşi demezkimsa
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın