kişi eki ne demek?

 1. Fiil çekimlerinde kullanılan ve kişiyi gösteren ek, şahıs eki: Geldi-m, gelmiş-sin gibi.
 2. (Derleme.. şahıs eki, şahıs bildirici ek) Eylem çekimlerinde kullanılan ve kişi gösteren ek. Türkçede dört grupkişi eki vardır. s 1 Grup Kişi Ekleri. 1. K.T. -m (geldim, gelsem) ; 1. K.Ç. -k (geldik, gelsek) 2. K.T. -n (geldin, gelsen) ; 2. K.Ç. -iniz (geldiniz, gelseniz) 3. K.T. (geldi, gelse) ; 3. K.Ç. -1er (geldiler, gelseler) . II. Grup Kişi Ekleri. 1. K.T. -im (gelmişim, geliyorum, gelirim, geleceğim, gelmeliyim) 2. K.T. -sin (gelmişsin, geliyorsun, gelirsin, geleceksin, gelmelisin) 3. K.T. (gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, gelmeli) . 1. K.Ç. -iz (gelmişiz, geliyoruz, geliriz, geleceğiz, gelmeliyiz) 2. K.Ç. -siniz (gelmişsiniz, geliyorsunuz, gelirsiniz, geleceksiniz, gelmelisiniz) 3. K.Ç. -1er (gelmişler, geliyorlar, gelirler, gelecekler, gelmeliler) . III. Grup Kişi Ekleri. 1. K.T. I. K.Ç. 2. K.T. (gel) 2. K.Ç. -in (gelin) 3. K.T. -sin (gelsin) 3. K.Ç. -sinler (gelsinler) . IV. Grup Kişi Ekleri. 1. K.T. -im (geleyim) ; 1. K.Ç. -lim (gelelim) 2. K.T. -sin (gelesin) ; 2. K.Ç. -siniz (gelesiniz) 3. K.T. (gele) ; 3. K.Ç. -1er (geleler) vb. 1. K.T. -im (geleyim) ; 1. K.Ç. -lim (gelelim) 2. K.T. -sin (gelesin) ; 2. K.Ç. -siniz (gelesiniz) 3. K.T. (gele) ; 3. K.Ç. -1er (geleler) vb.
 3. (en)Personal ending.
 4. (fr)Désinence personnelle

kişi ekle

 1. (en)Add contacts

kişi ektiğini biçer

 1. Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kişi eklekişi ektiğini biçerkişi adıkişi adılıkişi ağzıkişi arkadaşından bellidirkişi başıkişikişi başınakişi başına düşenkişi başına düşen gelirkişi başına düşen paykişkişafkişahkişelemekeki varekicekekiciekicilikekiçekidekidenekidneekidninekidnizmekek açıklamaek açıklama ımiek açıklama metniek açıklama penceresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın