kişi arkadaşından bellidir ne demek?

 1. Bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu öğrenmek isteyen, arkadaşının kimliğine bakmalıdır.

kişi

 1. İnsan, kimse, şahıs
 2. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.
 3. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
 4. Eş, koca
 5. Erkek.
 6. Çekimli eylemlerde ve adıllarda, konuşan, dinleyen, hakkında konuşulan: Geldim (geldi-m) , ben (1.kişi tekil) ; gel, geldin (geldi-n) , sen (2.kişi tekil) ; gelsin (gel-sin) , geldi, o (3.kişi tekil) ; geldik (geldi-k) , gelelim (gel-e-lim) , biz (I.kişi çoğul) ; gelin (gel-in) , geliniz (gel-in-iz) , siz (2.kişi çoğul) ; gelsinler (gel-sin-ler) , geldiler (geldi-ler) , onlar (3.kişi çoğul) vb.
 7. Kimse, insan.
 8. Sahip.
 9. Koca, eş.
 10. (en)Person.

kişi adı

 1. (en)Name of person

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kişikişi adıkişi adılıkişi ağzıkişi başıkişi başınakişi başına düşenkişi başına düşen gelirkişi başına düşen paykişi başına gayrisafi milli hasılakişkişafkişahkişelemekarkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyimarkadaşı olmakarkadaşarkadaş canlısıarkadaş çevresiarkadaş değil arka taşıarkadaş değil, arka taşı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın