kişi başına düşen gelir ne demek?

  1. Bk. kişi başına gelir
  2. (en)Per capita income.

kişi başına gelir

  1. Bir ekonomide cari fiyatlarla gayrisafi millî hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay.
  2. (en)Income per capita, income per head.

kişi başına düşen pay

  1. (en)Per capita quota.

kişi başına düşen

  1. (en)Capitation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kişi başına düşen paykişi başına düşenkişikişi adıkişi adılıkişi ağzıkişi arkadaşından bellidirkişi başıkişi başınakişi başına gayrisafi milli hasılakişkişafkişahkişelemekbaşına açmakbaşına balta kesilmekbaşına bela açmakbaşına bela almakbaşına bela kesilmekbaşına bela olmakbaşına bir hal gelmekbaşına bitmekbaşına buyrukbaşına buyruk kimsebaşın arkasıbaşın art eğik kasıbaşın bükücü kasıbaşın içinbaşın kayu etmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın