kesin ad ne demek?

 1. Bir filmin piyasaya sürülürken aldığı ad. Geçici ad karşıtı.
 2. (en)Release title.
 3. (al)Endgültiger Titel

kesin alım

 1. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde merkez bankasının piyasadan doğrudan menkul değer satın alması.
 2. Bir menkul değerin doğrudan alımı.

kesin alındı

 1. Sayışımın bitiminde geçicisi ile değiştirilerek ilgilisine verilenkesin alındı.
 2. (en)Final receipt.
 3. (fr)Quittance finale

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kesin alımkesin alındıkesin alış taahhüdükesin anlamkesin artan fonksiyonkesinkesikesi bıkesankesi fıtığıkesi kümesikesi yarasıkesin arti matriskesin azalan dizikesin biçimdekesin bilgiadad absurdumad adad agencyad almakad antrum mastoideumad bilgisini onaylayınad bilimiad boşluğuad boşluğu nesnesiaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın