kesin bilgi ne demek?

 1. Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi.
 2. Bk. sağlam bilgi.
 3. (en)Positive information.

sağlam bilgi

 1. İleri sürülen nedenler geçerli olduğu için yanlışlığa düşme korkusu olmaksızın, doğruluğu ya da kesinliği kabul edilen bilgi.
 2. (en)Certitude.

kesin biçimde

 1. (en)Dogmatically.

kesin bir dille söylemek

 1. (en)Dogmatize.

bilgi

 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf
 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
 4. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler, malumat.
 5. Bilim.
 6. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
 7. Bireylerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba sarfederek elde ettiği olgular.
 8. Bireylerin herhangi bir çaba sarfetmeksizin ulaştığı dışardan verilen olgular.
 9. Doğanın nesne ve olayları üzerinde kuramsal ya da görgül yoldan öğrenilen şey.
 10. Renkli televizyonda, parlaklık ve renkliliği belirleyen radyoelektrik imlerin nitel etkeni.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kesin biçimdekesin bir dille söylemekkesin adkesin alımkesin alındıkesin alış taahhüdükesin anlamkesinkesin artan fonksiyonkesin arti matriskesin azalan dizikesikesi bıkesankesi fıtığıkesi kümesikesi yarasıbilgibilgi ağıbilgi akış hızıbilgi akış hızı birimibilgi akışıbilgi alanbilgi alanıbilgi almabilgi almakbilgi almaya çalışmakbilgebilge hatunbilge keelbilge pumpbilge turn
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın