kesin artan fonksiyon ne demek?

 1. (en)Strictly increasing function.
 2. (fr)Fonction strictement crossan

strictly

 1. Sert bir biçimde
 2. Doğrusu, açıkçası
 3. Tam olarak, tam anlamıyla
 4. Kesinlikle
 5. Katı bir biçimde

kesin

 1. Kati, maktu
 2. Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen
 3. Kesinlikle
 4. Değişmez, mutlak
 5. (en)For certain.
 6. (en)Clean- cut.
 7. (en)Clear.
 8. (en)Crisp.
 9. (en)Determinate.
 10. (en)Distinct.

kesin ad

 1. Bir filmin piyasaya sürülürken aldığı ad. Geçici ad karşıtı.
 2. (en)Release title.
 3. (al)Endgültiger Titel

artan

 1. Yarar, fayda.
 2. Üstünlük, meziyet, nitelik
 3. 1. yarar, fayda. 2. üstünlük, meziyet, nitelik.
 4. (en)Ascending.
 5. (en)Remaining.
 6. (en)Leftover.
 7. (en)Accelerating.
 8. (en)Growing.
 9. (en)Residual.
 10. (en)Residuary.

fonksiyon

 1. İşlev
 2. Görev.
 3. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.
 4. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı.
 5. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi.
 6. Bk. işlev
 7. Bk. görev
 8. Bir organın normal olarak yaptığı görev.
 9. (en)Function.
 10. (en)Function işle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kesinkesin adkesin alımkesin alındıkesin alış taahhüdükesin anlamkesin arti matriskesin azalan dizikesin biçimdekesin bilgikesikesi bıkesankesi fıtığıkesi kümesikesi yarasıartanartan artıkartan aşınma payıartan bir şekildeartan değer değişikliğiartan diziartan egimartan fonksiyonartan hasılaartan kilartabeartaçartağanartağanlıkartakalan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın