kaygalı genbinit yolu ne demek?

 1. Kent içinde insan taşımaya yarayan, kayga üzerinde elektrikle işleyen kamu taşıtının geçmesine ayrılmış yol.
 2. (en)Tram-line.
 3. (fr)Ligne de tramway

kaygan

 1. Islak veya düz olduğundan kaydırıcı özelliği bulunan veya üzerinde kayılan, kaygın, zıypak.
 2. (en)Slippery.
 3. (en)Slippy.
 4. (en)Greasy.
 5. (en)Lubricious.
 6. (en)Lubricous.
 7. (en)Slick.
 8. (en)Slithery.
 9. (en)Creamy.
 10. (en)Running.

kaygan akış

 1. Akışkan katmanlarının, birbiri üzeninde kararlı biçimde kayarak karışmadan akması.
 2. Akışkan katmanlarının, birbiri üzeninde kararlı biçimde kayarak karışmadan akması.
 3. (en)Streamline flow.
 4. (al)Bandströmung
 5. (fr)Écoulement laminaire

genbinit

 1. Çok sayıda yolcu taşıyabilen, patlamalı ya da patlamasız motorla çalışan büyük taşıt.
 2. (en)Bus, motorbus.
 3. (al)Autobus, Omnibus
 4. (fr)Autobus, autocar

yol

 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik.
 2. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye uygun yer
 3. Genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi
 4. İçinden veya üstünden bir sıvının geçtiği, aktığı yer.
 5. Gidiş çabukluğu, hız.
 6. Davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi
 7. Uyulan ilke, sistem, usul, tarz, tarik.
 8. Yolculuk.
 9. Kolcuğun veya anahtarın konumlarından her biri.
 10. Elektronlar, iyonlar veya moleküller gibi taneciklerin hareket ettiği iz, patika.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaygankaygan akışkaygan aralıkta dalgalanmakaygan yüzeykaygan zargenbinitgenbinigenbilikgenbrigengen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğ
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın