genbinit ne demek?

  1. Çok sayıda yolcu taşıyabilen, patlamalı ya da patlamasız motorla çalışan büyük taşıt.
  2. (en)Bus, motorbus.
  3. (al)Autobus, Omnibus
  4. (fr)Autobus, autocar

genbini

  1. Kent ve kasabalarda yolcuların topluca taşınmalarını sağlayan ve genellikle yerel yönetimlerce çalıştırılan taşıtlardan biri.
  2. (en)Bus.

genbilik

  1. Her türlü bilgileri veya bir bilim takımı ile ilgili bütün bilgileri içine alan ve bütün bunları çoğu zaman alfabe sırasiyle anlatan büyük eser.
  2. (fr)Encyclopédie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

genbinigenbilikgenbrigengen ailesigen aktarımıgen çiftigen çoğ
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın