ödeneklik açığı ne demek?

 1. Belirli bir dönem içinde uygulanılması önceden tasarlanan giderleri karşılayabilecek aşamada gelir sağlanamaması.
 2. (en)Budgetary deficit.
 3. (fr)Déficit budgétaire

ödeneklik

 1. Devlet ve öteki kamu kişileri ile tüm kurum ve toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden saptayan, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren yasa ya da karar.
 2. Devletin, ilin ya da bir kuruluşun, bir aile ya da kişinin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini çeşit ve ayrıntılarıyle gösteren çizelge,
 3. Belirli bir dönem için önceden oranlanan gelir ve gider çizelgesi.
 4. (en)Budget.
 5. (fr)Budget

ödeneklik birliği

 1. Devlete ilişkin tüm kuruluşların gider ve gelirlerinin bir tek ödeneklik içinde birleştirilmesi.
 2. (en)Budgetary fusion.
 3. (fr)Fusion budgétaire

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ödenekliködeneklik birliğiödeneklik görüşmeleriödeneklik hakkıödeneklik onayıödeneklik oranlamasında artırma yöntemiödeneklik oranlamasında dolaysız yöntemödeneklik oranlamasında otomatik yöntemödeneklik süresiödeneklik yargı denetimiödenekliödenekliğin biçimiödenekliğin süresini sınırlama ilkesiödeneklerödeneködenek belgesiödenek istemiödenek sayışımıödenek yazılığıaçığı çıkmakaçığını bulmakaçığını kapamakaçığını kapatmakaçığını yakalamakaçığa alınmaaçığa alınmakaçığa almaaçığa çıkan şeyaçığa çıkarıcı faktörleraçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın