kartal ağacı ne demek?

  1. Dulaptal otugillerden, Hindistan'da yetişen, odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaç.

kartal başlı aslan gövdeli ejderha

  1. (en)Griffin, gryphon.

kartal gagası gibi kıvrık

  1. (en)Aquiline.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kartal başlı aslan gövdeli ejderhakartal gagası gibi kıvrıkkartal gibikartal örgesikartal takımyıldızıkartalkartal yavrusukartal yuvasıkartala bir ok değmiş, yine kendi yeleğindenkartalağacıkartakarta kaçmakkartabankartabuskartacaağacı damarlı boyamakağacı kurt, insanı dert yerağacımsıağacın karekteristik yapısına sahip olanağacın kurdu içinde olurağacın meyvesi olunca, başını aşağı salarağacın tepesindeağacın tepesindekiağacın yaşını gösteren halkalarağacaağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demişağaca benzeyenağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurağaca çıkarmakağaağa aitağa arzıağa borç eder, uşak harçağa bölüğü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın