karl fischer reagent ne demek?

  1. Karl Fischer belirteci

Karl Fischer belirteci

  1. Titrasyon yöntemiyle su tayininde, metil alkoldeki iyot , kükürtdioksit ile piridinden oluşan çözelti.
  2. (en)Karl Fischer reagent.
  3. (fr)R

karl adolf von basedow

  1. Karl Adolf von Basedow (1799-1854), Alman fizikçi, tiroid hastalığŸının isim babası (Basedow hastalığŸı)

reagent

  1. Tepki, denek
  2. Reaktif, reaksiyon
  3. Miyar, belirteç

Türetilmiş Kelimeler (bis)

Karl Fischer belirtecikarl adolf von basedowkarl friedrich gausskarl liebknechtkarl marxkarl raimund popperkarl taylor comptonkarla beslenen akarsukarla kaplamakkarla kaplanmışkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyenFischer izdüşümüfischer projectionfischer riesz teoremifischer saatiFischer yansımasıfiscfiscalfiscal administrationfiscal agentfiscal chargesfis uyumlufisagoriyefisalfisaliformfisaliforöz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın