Karl Fischer belirteci ne demek?

  1. Titrasyon yöntemiyle su tayininde, metil alkoldeki iyot , kükürtdioksit ile piridinden oluşan çözelti.
  2. (en)Karl Fischer reagent.
  3. (fr)R

karl adolf von basedow

  1. Karl Adolf von Basedow (1799-1854), Alman fizikçi, tiroid hastalığŸının isim babası (Basedow hastalığŸı)

karl fischer reagent

  1. Karl Fischer belirteci

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karl adolf von basedowkarl fischer reagentkarl friedrich gausskarl liebknechtkarl marxkarl raimund popperkarl taylor comptonkarla beslenen akarsukarla kaplamakkarla kaplanmışkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyenFischer izdüşümüfischer projectionfischer riesz teoremifischer saatiFischer yansımasıfiscfiscalfiscal administrationfiscal agentfiscal chargesfis uyumlufisagoriyefisalfisaliformfisaliforöz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın