karl friedrich gauss ne demek?

 1. Karl Friedrich Gauss (1777-1855), Alman matematikçi ve bilim adamı, numara teorisi ve elektromanyetik teorilerine en büyük katkıyı yapan kişŸi

karl adolf von basedow

 1. Karl Adolf von Basedow (1799-1854), Alman fizikçi, tiroid hastalığŸının isim babası (Basedow hastalığŸı)

Karl Fischer belirteci

 1. Titrasyon yöntemiyle su tayininde, metil alkoldeki iyot , kükürtdioksit ile piridinden oluşan çözelti.
 2. (en)Karl Fischer reagent.
 3. (fr)R

gauss

 1. Manyetik alanın şiddet birimi.
 2. 1777-1855. Carl FriedrichGauss ünlü Alman matematikçisi. Archimed ve Newton'la birlikte tüm zamanların en dahi üç matematikçisinden biri sayılmaktadır. Çok önemli sonuçlar elde ettiği çalışma alanları: cebir, analiz, geometri, sayılar teorisi, integral ve diferansiyel hesap, olasılık kuramı, istatistiktir. Ayrıca, astronomi ve fizik dallarında da çalışmıştır. Kendisi matematiğin kralı olarak bilinmektedir.
 3. (en)TheG.S.
 4. (en)Unit of density of magnetic field, equal to a field of one line of force per square centimeter, being thus adopted as an international unit at Paris in 1900; sometimes used as a unit of intensity of magnetic field.
 5. (en)Unit of measure of magnetic induction, B, or flux density in the CGS system.
 6. (en)Measurement of magnetic flux density.
 7. (en)Unit of measure for magnetic flux density.
 8. (en)Scientific unit of magnetic field strength.
 9. (en)It was previously suggested as a unit of magnetomotive force.
 10. (en)German mathematician who developed the theory of numbers and who applied mathematics to electricity and magnetism and astronomy and geodesy a unit of magnetic flux density equal to 1 maxwell per square centimeter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karl adolf von basedowKarl Fischer belirtecikarl fischer reagentkarl liebknechtkarl marxkarl raimund popperkarl taylor comptonkarla beslenen akarsukarla kaplamakkarla kaplanmışkarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyenfriedfried anchovyfried aubergine slicesfried carrotsfried cauliflower
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın