kapana sıkıştırmak ne demek?

 1. Birini zor durumda bırakmak.

  Fikirlerindeki çelişmeyi belirtip adamı kıskıvrak bir kapana sıkıştırır.

  Haldun Taner
 2. Birini düzenle zor duruma sokmak, işin içinden çıkamaz duruma getirmek.

kapana düşmek

 1. Içinden çıkılmaz bir duruma düşmek, ele geçmek.

kapana kısılma etkisi

 1. Ücretlerin düşük ve işlendirme koşullarının istikrarsız olduğu ikincil emek piyasasında çalışanların kötü iş koşullarını benimseyerek becerilerini geliştirme konusunda çaba harcamayacaklarını ve bu piyasada kalacaklarını ileri süren yaklaşım.
 2. (en)Entrapment effects.

sıkıştırmak

 1. Bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak, tıkmak.
 2. Bir nesneyi sıkıca duracak biçimde bir yere koymak, yerleştirmek veya orada tutmak.
 3. Gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek
 4. Bir şeyin sıkışmasına, kısılmasına, ezilmesine sebep olmak.
 5. Ansızın, gizlice ve karşısındakinin isteyip istemediğine bakmadan bir şeyi vermek, tutuşturmak
 6. Kaçmayacak biçimde çembere almak, kıstırmak
 7. Zorlamak
 8. Sarkıntılık etmek.
 9. Herhangi bir sayısal veri topluluğu içinde bulunan boşlukları kodlama veya yineleyen karakterleri atma yolu ile azaltmak.
 10. (en)Drive smb.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kapana düşmekkapana kısılma etkisikapana kıstırmakkapankapan akarsukapan duygukapan kapanakapan kaplumbağagillerkapakapa çenenikapa sayısıkapaçkapaç boşluğukapkap birleştirmekap burnukap dokumacı kuşukap dolususıkıştırmaksıkıştırmasıkıştırma ajanısıkıştırma ajanı ayarlarısıkıştırma aracısıkıştırma aracısısıkıştırsıkıştıraçsıkıştıransıkıştırıcısıkıştırılabilirsıkıştımak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın