sıkıştırma ne demek?

 1. Sıkıştırmak işi.
 2. Bir merceğin kapsadığı alanın, film boyu değişmediği halde artırılmasını sağlayan optik işlem.
 3. Sıkıştırmaca dayanan geniş görüntülük işlemlerinde, konunun iki yandan basıklaştırılmış olarak filme görüntü vermesi.
 4. (en)Anamorphosis, anamorphic process,.
 5. (en)Squeeze, compression, image compression, ana-morphic compression, horizontal compression.
 6. (en)Compaction.
 7. (en)Pressing.
 8. (en)Compression.
 9. (en)Push.
 10. (en)Squeeze.
 11. (en)Importunity.
 12. (en)Incarceration.
 13. (en)Press.
 14. (en)Squeezing.
 15. (al)Anamorphose,
 16. (al)Kompression
 17. (fr)Compress/on

sıkıştırmak

 1. Bir şeyi dar bir yere zorla sığdırmak, tıkmak.
 2. Bir nesneyi sıkıca duracak biçimde bir yere koymak, yerleştirmek veya orada tutmak.
 3. Gevşek veya seyrek olan şeyleri birbirine yaklaştırarak sıkı duruma getirmek
 4. Bir şeyin sıkışmasına, kısılmasına, ezilmesine sebep olmak.
 5. Ansızın, gizlice ve karşısındakinin isteyip istemediğine bakmadan bir şeyi vermek, tutuşturmak
 6. Kaçmayacak biçimde çembere almak, kıstırmak
 7. Zorlamak
 8. Sarkıntılık etmek.
 9. Herhangi bir sayısal veri topluluğu içinde bulunan boşlukları kodlama veya yineleyen karakterleri atma yolu ile azaltmak.
 10. (en)Drive smb.

sıkıştırma ajanı

 1. Bk. sıkıştırma aracısı

sıkıştırma ajanı ayarları

 1. Bk. sıkıştırma aracısı ayarları

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sıkıştırma ajanısıkıştırma ajanı ayarlarısıkıştırma aracısıkıştırma aracısısıkıştırma aracısı ayarlarısıkıştırma basıncısıkıştırma bileziğisıkıştırma civatasısıkıştırma deneyisıkıştırma devinimisıkıştırsıkıştıraçsıkıştıransıkıştırıcısıkıştırılabilir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın