kant felsefesi taraftarı ne demek?

 1. (en)Kantian

kantian

 1. Kant felsefesi yanlısı
 2. Alman filozofu Kant'a veya felsefesine ait
 3. Kant felsefesi taraftarı.

kant

 1. Şeker ve limonla içilen sıcak su.
 2. (en)Influential German idealist philosopher.
 3. Kant

kant felsefesi ile ilgili

 1. (en)Kantian.

felsefe

 1. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.
 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi.
 4. Dünya görüşü
 5. Bir konuda soyut düşünüş
 6. Bk. düşünbilim
 7. Yunanca (Philosophos)dan Arapçalaşmış. Feylesofların mesleği.
 8. Gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği.
 9. Bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve eleştirilmesinde açıklık arayan düşünme yöntemi.
 10. Bir kimsenin kişisel davranış ve düşüncelerine kılavuzluk yapmaya yarayan toplu ve tutarlı görüş.

taraftar

 1. Yandaş
 2. Sporcunun veya sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe veya bayrağa bağlı kimse
 3. (en)Favorable.
 4. (en)Favourable.
 5. (en)Sympathetic.
 6. (en)Follower.
 7. (en)Supporter.
 8. (en)Partisan.
 9. (en)Sympathizer.
 10. (en)Adherent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kantkant felsefesi ile ilgilikant felsefesi yanlısıkant laplace teorisikantaksantinkantarkantar ağasıkantar kabağıkantar kolukantar topukankan adacığıkan ağlamakkan akçasıkan akçesifelsefeselfelsefefelsefe bölümüfelsefe i diniyefelsefe i elyaviyefelsefe i sanat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın