tüm adlar ne demek?

 1. (en)All names

all

 1. Hep
 2. Bütün, tüm, tümü
 3. Hepsi
 4. Herkes, her şey
 5. Tamamen, tamamı, tamamıyla
 6. Her

tüm adları bul

 1. (en)Find all names

tüm ad

 1. Kısa ad terimine karşı olarak kullanılır.
 2. (fr)Nom plein

ad

 1. Peygamberleri Hud'u dinlemedikleri için Tanrı tarafından yok edilen kavim.
 2. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır.
 3. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu, ün, nam, şöhret.
 4. Anılacak değer, önem.
 5. İsim.
 6. Sayma.
 7. Sayılma.
 8. Varlıkları bildiren sözcük: Ev, kedi, Ali, Ayşe, hayal, ordu, vermek, yarış vb.
 9. Bir filme verilen ad ve bu adı yazılı olarak belirten görüntüler. TV
 10. Bir izlenceye verilen ad ve bu adı belirten yazıların görüntüleri.T.: isim, filmin ismi. isim, programın ismi, programın adı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tüm adları bultüm adtüm ağtüm alantüm alanlartümtüm aralıklartüm art beyintüm ayarlartüm ayrımlı markalartübajtübaltübaperitonealtübbatübbanadlar diziniadları buladları ekleadları gizleradları inceleadlaadla çağırımadla ı mücessemeadlai ewing stevensonadlamalıkadl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın