kabil olmak ne demek?

 1. Elvermek.
 2. Mümkün olmak.
 3. (en)Be possible.

kabil değil

 1. Olanaksız, olanak dışı.
 2. (en)Impossible.

kabil i nüfuz sahre

 1. Bk. geçirimli kayaç

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kabil değilkabil i nüfuz sahrekabil i tahvilkabil i tahyickabilkabildenkabilekabile büyücüsükabile reisikabile reisi kadınkabikabiakabihkabihakabihül vecholmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın