kabile büyücüsü ne demek?

 1. (en)Witch doctor.

witch

 1. Büyülemek, büyü yapmak
 2. Sihirbaz kadın, büyücü kadın
 3. Cadı, acuze, kocakarı
 4. Büyüleyici güzellikte kadın
 5. Yaramaz kız
 6. Büyülemek, meftun etmek
 7. Büyü yapmak

kabile

 1. Boy, klan
 2. Birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülaleden türemiş insanlar. Bir reisin idaresi altında bulunan ve ekserisi aynı soydan gelen insanlar.
 3. Aynı soydan gelen, ortak değerlere sahip, birarada yaşayan topluluk.
 4. (en)Tribal.
 5. (en)Clannish.
 6. (en)Tribe.
 7. (en)Clan.
 8. (en)Clan boy.

kabile reisi

 1. (en)Chieftain, sachem.

büyücü

 1. Büyü yapan kimse, bağıcı, afsuncu, sihirbaz.
 2. Çevresindekileri çabuk ve güçlü olarak etkileyen kimse
 3. (Kar.): Eski çağlardan kalma, büyü yapan bir tiptir. Çoğunlukla kadındır.
 4. Türk gölge oyunu'nda eski çağlardan kalma bir tip. Büyü yapan bir kadındır.
 5. (en)Necromantic.
 6. (en)Magician.
 7. (en)Sorcerer.
 8. (en)Wizard.
 9. (en)Enchanter.
 10. (en)Charmer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kabilekabile reisikabile reisi kadınkabile üyelerikabile üyesikabileler arasıkabileler arasında olankabileye aitkabilkabil değilkabil i nüfuz sahrekabil i tahvilkabil i tahyickabikabiakabihkabihakabihül vechbüyücübüyücü avıbüyücü doktorbüyücü kadınbüyücülüğe ait
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın