kırılca bağ ne demek?

 1. Kırılcal katılarda özdecikleri yerlerinde tutan kuvvet.
 2. (en)Crystolline bond.
 3. (fr)Liaison cristalline

kırılca büyümesi

 1. Çözelti içindeki kırılcanın, geometrik biçimini koruyarak büyümesi olayı.
 2. (en)Crystal growth.
 3. (fr)Croissance des cristaux

kırılca gediği

 1. Kimi özdeciklerin yerlerinden kaymaları, kimilerininse eksilmesi gibi nedenlerle oluşarak kırılcanın düzgün dizilim yapısını aksatan nokta.
 2. (en)Crystal defect.
 3. (fr)Imperfection d'un cristal

bağ

 1. Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne.
 2. Sargı.
 3. İlgi, ilişki, rabıta
 4. Kemikleri birbirine bağlamaya, iç organları yerinde tutmaya yarayan lif demeti.
 5. Bir halat üzerine atılan sağlam, düzgün ve istendiğinde kolayca çözülebilen her türlü düğüm.
 6. Nota yazarken yan yana gelen aynı veya farklı değerdeki notaların birbirine bağlanarak çalınacağını belirtmek için yapılan yay biçimindeki işaret.
 7. Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası
 8. Bağlam, deste, demet.
 9. Meyve bahçesi.
 10. Bir özdecik oluşumunda iki öğeciğin kimi dış eksiciklerinin ortaklaşa kullanımı ile ya da eksicik alışverişi ile sağlananbağlanım.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kırılca büyümesikırılca gediğikırılcakırılcalkırılcal alankırılcal kayaçkırılcalı sestoplarkırılcayazımkırılcayazımsalkırılkırılabilirkırılamazkırılankırılarak ezilmiş mısırkırıcıkırıcı bir şekildekırıcı eleştirikırıcı konuşmakkırıcı merdanebağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilimbağ bozmakbağ bozumcubağ bozumubağ çadırkelebeğibağ çizgi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın