kırılca gediği ne demek?

  1. Kimi özdeciklerin yerlerinden kaymaları, kimilerininse eksilmesi gibi nedenlerle oluşarak kırılcanın düzgün dizilim yapısını aksatan nokta.
  2. (en)Crystal defect.
  3. (fr)Imperfection d'un cristal

kırılca bağ

  1. Kırılcal katılarda özdecikleri yerlerinde tutan kuvvet.
  2. (en)Crystolline bond.
  3. (fr)Liaison cristalline

kırılca büyümesi

  1. Çözelti içindeki kırılcanın, geometrik biçimini koruyarak büyümesi olayı.
  2. (en)Crystal growth.
  3. (fr)Croissance des cristaux

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kırılca bağkırılca büyümesikırılcakırılcalkırılcal alankırılcal kayaçkırılcalı sestoplarkırılcayazımkırılcayazımsalkırılkırılabilirkırılamazkırılankırılarak ezilmiş mısırkırıcıkırıcı bir şekildekırıcı eleştirikırıcı konuşmakkırıcı merdanegedikgedik açan işlemlergedik açılmakgedik açmakgedik kapamakgedgedagedaçeşmgedaçeşmanegedali
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın