kütle ne demek?

 1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
 2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
 3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı.
 4. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren kat sayı veya nesne niceliği.
 5. Üzerindeki dağ sıraları, yayla ve yüksek ova düzlükleri, bu sıraları birbirinden ayıran ya da yayla düzlüklerini derin biçimde parçalayan koyak oluklarıyla az çok geniş bir bölgeye yayılan engebeli yörelere verilen ad.
 6. Bir cismi ivdirmek için uygulanan kuvvetle, bu kuvvetin oluşturduğu ivme arasındaki değişmez oran; cismin özdek olarak tutarı.
 7. Bk. yığın
 8. Özdeğin kuvvet olarak aldığı etkiyle, bu etkiye ivme olarak verdiği tepki arasındaki orantıyı belirleyen ve Einstein kuramına göre yoğunlaşmış erke sayılabilen nitelik.
 9. (Kitle) Bir cismi terkib ve teşkil eden kısımların bütün hey'etine denir. Toplu şey. Deste. Yığın. Külçe.
 10. (en)Massive.
 11. (en)Bulk.
 12. (en)Block.
 13. (en)Aggregate.
 14. (en)Body.
 15. (en)Group.
 16. (en)Force.
 17. (en)Pack.
 18. (en)Social body.
 19. (en)Large block or chunk.
 20. (en)Crowd of people.
 21. (en)Mass.
 22. (al)Masse
 23. (al)Mass
 24. (fr)Massif
 25. (fr)Masse
 26. (fr)Mass

yığın

 1. Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
 2. Birçok kimsenin veya nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan kalabalık, küme, kitle, kütle.
 3. Toplumsal ruhbilim kavramı olarak: 1- Kendi içinde ayrımlaşmamış, ya gelip geçici duygulanımlarla (aynı türden itki, duygu ve heyecanlar yoluyle), ya da bir dış gücün etkisiyle bir bütün oluşturan insan kalabalığı. 2- Yalnızca dıştan bir örgütlenme ile bir araya gelmiş, kişiliklerinden sıyrılmış insanlar topluluğu.
 4. Genellikle evrelerin sınır yüzeylerinden uzakta olan bölgelerini nitelemek için kullanılan, görece geniş oyluma dağılmış özdek kümesi.
 5. (en)Accumulation.
 6. (en)Congeries.
 7. (en)Agglomerate.
 8. (en)Tons.
 9. (en)Agglomeration.
 10. (en)Aggregation.

kütle açığı

 1. Çekirdeği oluşturan nükleon kütleleri toplamı ile çekirdek kütlesi arasındaki fark.
 2. (en)Mass defect.
 3. (fr)Défaut de masse

kütle aktarımı

 1. Elektrokimyasal hücrelerde, türlerin difüzyonla; konveksiyon ve elektrostatik kuvvetlerle hareketi.
 2. (en)Mass transport.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kütle açığıkütle aktarımıkütle balansıkütle betonukütle birimikütle çekimikütle çizgesikütle denkliğikütle denkliği eşitliğikütle eksiğikütküt ağızlıküt ağızlıgillerküt burunlu köpek balığıküt cisim yarası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın