itmam beratı ne demek?

 1. Bk. tümleme belgesi

tümleme belgesi

 1. Varolan bir bulguyu geliştirip tümleyen kişiye, bu çalışması karşılığı verilen belge.
 2. (en)Perfection patent.
 3. (fr)Brevet de perfectionnement

itmam etmek

 1. Bitirmek, tamamlamak.
 2. (en)To finish, to complete.

itmam

 1. Bitirme, tamamlama.
 2. Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek(...Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dar-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra; yine onları gönderen Halik-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevla-yı Kerimlerine kavuşacaklar!... M.)
 3. (en)Finishing, completing.

berat

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
 2. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.
 3. Resmi belge, imtiyaz belgesi.
 4. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge.
 5. Nişan, rütbe.
 6. Memurluk.
 7. Su bardağı.
 8. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kağıt.
 9. (en)Practicing certificate.
 10. (en)Franchise warrant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

itmam etmekitmamitmaitmeitme divertikülümüberatı cibayetberatı hümayunberatı ikmal edenberatı veren memleketberatın ammeye intikaliberatın asıl sahibiberatın bahşettiği hakberatın bahşeylediği himayeberatın bey ü şirasıberatın devriberatberat gecesiberat hakkının hususı şartlarıberat haklarıberat harçları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın